JUDr. Tomáš Holub
advokát
Mgr. Josef Chaloupecký
advokát
JUDr. Jana Kudynová
advokátka
Mgr. Martin Žák
advokát
Logo

Štefánikova 23, 150 00 Praha 5 – Smíchov
tel +420 257 323 434, 257 323 535, 257 213 982
fax +420 257 213 989, kancelar@ak-holub.com

JUDr. Jana Kudynová (rozená Dubišarová)

advokátkajana.kudynova@ak-holub.com

Ve své praxi se JUDr. Jana Kudynová specializuje zejména na právo nemovitostí a development, bytové právo, rodinné právo, vymáhání pohledávek, dále na pracovní právo a otázky spojené se zřizováním energetických věcných břemen. Ovládá německý jazyk.

JUDr. Jana Kudynová vystudovala v letech 1998 až 2003 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, poté v roce 2005 získala doktorát na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Advokátní zkoušky složila na jaře roku 2007 a od 1.7.2007 je zapsána jako advokátka u České advokátní komory.

Praxi jako advokátní koncipient získala nejprve v letech 2004 až 2005 v advokátní kanceláři JUDr. Martina Korbaře, se specializací na trestní právo, pracovní právo a občanské právo. Následně pracovala v roce 2005 v advokátní kanceláři Mgr. Marie Šebelové se zaměřením na právo ochranných známek a od roku 2005 do roku 2007 pracovala jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Ivany Weigandové se zaměřením na občanské právo, zejména právo nemovitostní a rodinné.

JUDr. Jana Kudynová spolupracuje s AK JUDr. Tomáše Holuba již od roku 2008 jako samostatný advokát.