JUDr. Tomáš Holub
advokát
Mgr. Josef Chaloupecký
advokát
JUDr. Jana Kudynová
advokátka
Mgr. Martin Žák
advokát
Logo

Štefánikova 23, 150 00 Praha 5 – Smíchov
tel +420 257 323 434, 257 323 535, 257 213 982
fax +420 257 213 989, kancelar@ak-holub.com

Rozumíme i nesrozumitelnému a umíme si s tím poradit